QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH
4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH
7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH
8 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH
9 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH
10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH
11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH
12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH
13 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH
14 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH
15 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH
16 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH
17 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH
18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH
19 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH
20 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH
21 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH
22 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH
23 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH
24 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH
25 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH
26 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH
27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH
28 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH
29 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH
30 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH

 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH

 

Qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD và Thông tư số 11/2017/TT-BXD

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp trong thi công xây dựng QTKĐ: 01-2016/BXD
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng QTKĐ: 02-2016/BXD
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng QTKĐ: 03-2016/BXD
4 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cốp pha trượt QTKĐ: 04-2017/BXD
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần phân phối bê tông độc lập QTKĐ: 05-2017/BXD
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình QTKĐ: 06-2017/BXD

 

Qui trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Công Thương ban hành

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động nồi hơi có áp suất trên 16 bar QTKĐ: 01-2017/BCT
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bình chịu áp lực QTKĐ: 02-2017/BCT
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ: 03-2017/BCT
4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng QTKĐ: 04-2017/BCT
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại QTKĐ: 05-2017/BCT
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ: 06-2017/BCT
7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ: 07-2017/BCT
8 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ: 08-2017/BCT

 

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn do Bộ Giao Thông ban hành

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật, phương tiện thiết bị xếp dỡ QTKĐ: 01-2018/BGTVT
2 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thang máy điện QTKĐ: 02-2018/BGTVT
3 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thang máy thủy lực QTKĐ: 03-2018/BGTVT
4 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thang máy chở hàng QTKĐ: 04-2018/BGTVT
5 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thang cuốn, băng tải chở người QTKĐ: 05-2018/BGTVT
6 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật vận thăng chở hàng có người đi kèm QTKĐ: 06-2018/BGTVT
7 Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật vận thăng chở hàng QTKĐ: 07-2018/BGTVT