Giới Thiệu

     Công tác an toàn, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp ngày càng được người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội chú trọng, quan tâm. Ðể đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và môi trường, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, tiến tới xây dựng môi trường làm việc không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đó là mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

 

     Xác định tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện Và Kiểm Định An Toàn Thiết Bị Công Nghiệp Miền Nam được thành lập với sự tham gia của đội ngũ giảng viên, cộng tác viên có kinh nghiệm lâu năm trong thực tế sản xuất, trong xây dựng văn bản pháp luật và công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường lao động để song hành cùng doanh nghiệp trong công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đào tạo nghề. Ngoài ra, với các kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm được cấp chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được hiệu chuẩn đạt yêu cầu, Công ty chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật về các lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, về quan trắc môi trường lao động và đào tạo sơ cấp nghề.

 

    Công ty SOUINSACO hoạt động trên định hướng tư vấn, hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và môi trường lao động với cam kết:

“Vì môi trường trong sạch, không tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”